Wpisów: , Podkategorii:


Spółkę z o.o. reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Do zarządu spółki z o.o. mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

prace licencjackie http://pracemagisterskiena5.pl/ | sbobet | click here | link | payday loan