wwww.spolki.org Sprzedaz spolek z o.o. Kupno spolek z o.o.

Wpisów: 5812, Podkategorii: 193


Spółkę z o.o. reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Do zarządu spółki z o.o. mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

GotLink.pl